Stefan Smets & Kathleen Denruyter, Geasscocieerde notarissen te Glabbeek

 

Stefan Smets & Kathleen Denruyter

Geasscocieerde notarissen te Glabbeek

Het kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt de bedragen of de goederen die ingebracht zijn door de aandeelhouders of vennoten naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap en is in principe onveranderlijk, tenzij via een statutenwijziging.

 

Minimumkapitaal

Vandaag heb je geen minimaal ‘formeel’ startkapitaal meer nodig om een bv of cv op te richten. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je voldoende aanvangsvermogen hebt om mee aan de slag te gaan (anders riskeer je de oprichtersaansprakelijkheid), maar dat is geen formele vereiste meer om de vennootschap te kunnen oprichten. Let er wel op dat deze grotere flexibiliteit wel gepaard gaat moet het voorzien van een strenger financieel plan.

Voor een nv bedraagt het minimumkapitaal wel nog steeds € 61.500, dat volledig moet zijn volgestort bij de oprichting. Bovendien moet bij een hoger kapitaal ieder aandeel minstens tot beloop van een vierde zijn volgestort.

 

Vermeerdering of vermindering van het vermogen

Aangezien het kapitaalbegrip bij de bv en cv is weggevallen, kunnen we ook niet langer spreken van ‘kapitaalverhogingen en –verlagingen” voor deze vennootschapsvermogen.

Betekent dit dat je geen kapitaalvermindering meer kan doorvoeren?
Terminologisch niet, maar uiteraard blijft het mogelijk om de gedane inbrengen terug te betalen.

Wel zal u voortaan rekening moeten houden met twee belangrijke testen:

  • De ‘solvabiliteitstest’: het vermogen van de vennootschap mag niet negatief zijn of worden naar aanleiding van de uitkering.
  • De ‘liquiditeitstest’: de uitkering mag de betaling van de schulden van de vennootschap voor de komende twaalf maanden niet in gedrang brengen.  

Deze regels worden dus wat strenger, als keerzijde van de grotere flexibiliteit op andere vlakken.