Stefan Smets & Kathleen Denruyter, Geasscocieerde notarissen te Glabbeek

 

Stefan Smets & Kathleen Denruyter

Geasscocieerde notarissen te Glabbeek

In de context van "aangifte successierechten" vindt u op notaris.be nog volgende 10 artikels.

1 Hoeveel tijd is er voor betaling erfbelastingen?

2 Hoeveel tijd is er voor betaling successierechten?
Is een aangifte van nalatenschap verplicht? Binnen welke termijn moet u de aangifte doen? En wat met...

3 Coronamaatregelen: versoepeling bij het indienen van de aangifte van nalatenschap
Mensen die jammer genoeg geconfronteerd worden met een overlijden, hebben andere zorgen aan hun hoofd...

4 Elke maand verwerpen 3.208 Belgen een erfenis zonder kosten voor een notaris
Maandelijks verwerpen zo’n 3.200 Belgen een erfenis kosteloos voor een notaris. Zo vermijden deze erfgenamen...

5 Opnieuw meer tijd om te voldoen aan verplichtingen verbonden aan de erf- en registratiebelasting
Door de tweede coronagolf kunnen sommige mensen niet tijdig voldoen aan fiscale verplichtingen, zoals...

6 Schenken of een testament opstellen? Ontdek het in onze nieuwe notaristip!
Nadenken over wat er met ons vermogen gebeurt eenmaal we er niet meer zijn... niet gemakkelijk! Maar...

7 De notaris: de ‘juridische’ huisdokter voor je erfenis!
Een familielid is net overleden. Op zo’n moeilijk moment heb je nood aan ondersteuning en een juridische...

8 Wat is een aangifte van nalatenschap?
Opdat de fiscus zou weten waarover en hoeveel erfbelastingen moeten betaald worden moeten de erfgenamen...

9 Hoeveel tijd heeft men voor de indiening van de nalatenschap?
Voor de indiening van de aangifte hebben de erfgenamen in principe 4 maand de tijd vanaf datum van...

10 Hoeveel tijd heeft men voor de betaling van de erfbelastingen?
Men heeft voor de betaling 6 maanden de tijd vanaf datum van overlijden indien het overlijden in...